Latviski   

Новости

Май 25.05.2018

Labdien!

No 25.05.2018. Autocents Raiser pievienojas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti darbā ar fiziskas personas datiem.

 

Autocents Raiser veic privātpersona (klientu) datu apstādi ar klienta piekrišanu un tādā mērā, cik tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai un normatīvo aktu izpildei.

Autocents Raiser gādā par klientu datu drošību un konfidencialitāti.

 

Cien. klienti!

Autocentrs Raiser pievienojas minētās Regulas izpildei.

Informējam, ka Autocentrs Raiser izmanto sekojošu fizisko personu datus:

automašīnas tehniskās pases informāciju;
automašīnas īpašnieka vārdu, uzvārdu (bez personas koda);
automašīnas šasijas numuru;
tehniskās pases numuru;
automašīnas īpašnieka vai turētāja telefona numuru;
elektroniskā pasta adresi.

 

Šī informācija ir nepieciešama:

vārds, uzvārds – lai pārliecinātos par klienta tiesībām vadīt automašīnu, veikt manipulācijas ar automašīnu un nodot to remontā;
šasijas numurs – lai izvēlētos atbilstošas rezerves daļas;
tehniskās pases numurs – lai nepieciešamības gadījumā noteiktu apdrošināšanas cenu;
tālruņa numurs – lai ātri sazinātos ar klientu jautājumos par automašīnas remontu;
e-pasts – lai identificētu klientu saistībā ar rezerves daļu pasūtīšanu e-komercijā.

 

Visa informācija nokļūst Autocentra Raiser datu bāzē automašīnas remonta vēstures saglabāšanai.

Informācija tiek izmantota tikai Autocentra Raiser iekšējām vajadzībām.

Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaukums neietekmē to datu apstrādi, kas ir veikta pirms atsaukuma.

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa datu apstrādi, pieprasīt dzēst vai labot datus, ja tie ir neprecīzi vai mainījušies.

 

Mēs pateicamies klientiem par uzticību un ceram uz turpmāku sadarbību.

Акции